IRCForumu.Net | Türkiye'nin IRC ve mIRC Forumu

IRCForumu.Net | Türkiye'nin IRC ve mIRC Forumu (http://www.ircforumu.net/index.php)
-   mIRC ve Socket Botlar (http://www.ircforumu.net/forumdisplay.php?f=33)
-   -   IGS v1.0 [Web AUTH] (http://www.ircforumu.net/showthread.php?t=17386)

immortaL 05 Nisan 2019 00:04

IGS v1.0 [Web AUTH]
 
Merhaba,
Sunucuya girişte proxy olarak tespit edilen kişilere doğrulama sağlaması için web auth linki verilir ve 1 dakika içerisinde doğrulama yapması istenilir, doğrulama yapan kullanıcıları üzerindeki engelleme kaldırılır ve kanallara aktarır, doğrulama yapmayan kullanıcıları ise sunucudan uzaklaştırılır.

Kod:

alias _pbot return IGS
alias _pass return 123321
alias _ident return Paradox
alias _username return 4Coder By Toprak
alias _oper return IGS 123321
alias _supass return 123321
alias _sunucu return irc.Toprak.NET
alias _sunucuip return 185.50.68.120
alias _port return 6667
alias _opers return #Opers

;- Ayarlar.php'de "$port" ile aynı olsun
alias _igsport return 1990

;- Ayarlar.php'de "$esifre" ile aynı olsun
alias _igsifre return eklesifresibelirtiniz

alias bagla sockopen pbot $_sunucuip $_port
alias swpbot $iif($sock(pbot).status == active,sockwrite -nt pbot $1-)
on *:sockclose:pbot:$+(.timer,_saatkontrol) 1 2 bagla
on *:sockopen:pbot:{
  if ($sockerr) { sockclose pbot | $+(.timer,_saatkontrol) 1 2 bagla | returnex }
  swpbot NICK $+($_pbot,$r(10,9999))
  swpbot USER $_ident "" " $+ $iif($host,$host,$ip) $_username
  sockmark $sockname $_pbot
}
on *:sockread:pbot:{
  if ($sockerr) { sockclose pbot | $+(.timer,_saatkontrol) 1 2 bagla | returnex }
  var %;pbot | sockread %;pbot | tokenize 32 %;pbot
  if ($1 = ping) swpbot pong $remove($2,:)
  elseif $regex($2,/(001|433)/) { swpbot oper $_oper | swpbot ns ghost $_pbot $_pass | swpbot ns release $_pbot $_pass | swpbot join #0,0 | $+(.timer,$rand(100,999)) 1 3 swpbot nick $_pbot }
  elseif $1 == error && $2 == :closing { sockclose pbot | $+(.timer,_saatkontrol) 1 2 bagla } 
  elseif $regex($2,/(473|475|471|474)/) { swpbot sajoin $_pbot $4 }
  elseif $regex($2,/(481|411)/) { swpbot oper $_oper | swpbot nick $_pbot | swpbot nickserv identify $_pass }
  elseif ($2 == NICK) {
    if $_nick($1) == $_pbot { swpbot ns ghost $_pbot $_pass | swpbot ns release $_pbot $_pass | $+(.timer,$rand(100,999)) 1 3 swpbot nick $_pbot }
    elseif $right($3,-1) == $_pbot {
      swpbot nickserv identify $_pass     
      swpbot oper $_oper
      $iif($_supass,swpbot os su $_supass)
      swpbot join #0,0
      swpbot mode $right($3,-1) +qHp-h
      $+(.timer,_pbgir) 1 5 swpbot sajoin $right($3,-1) $_opers
      $iif(!$sock(igs),socklisten igs $_igsport)
    }
  }
  elseif $regex($2,/366/) && !$istok($_opers,$4,32) { swpbot part $4 } 
  elseif $regex($2,/^PART$/i) {
    if $regex($_nick($1),/ $+ $+(^,$_pbot,$) $+ /Si) && $istok($_opers,$3,32) { swpbot sajoin $_nick($1) $3 }
  }
  elseif $regex($2,/^KICK$/i) {
    if $regex($4,/ $+ $+(^,$_pbot,$) $+ /Si) && $istok($_opers,$3,32) { swpbot sajoin $4 $3 }
  }
  elseif $regex($2,/^JOIN$/i) {
    if $regex($_nick($1),/ $+ $+(^,$_pbot,$) $+ /Si) && $istok($_opers,$right($3,-1),32) {
      swpbot mode $right($3,-1) -qao+h $str($+($_nick($1),$chr(32)),5)
      swpbot mode $_nick($1) +qHp-h
      $iif(!$sock(igs),socklisten igs $_igsport)
    }
  }
  elseif $regex($2,/^MODE$/Si) && $regex($3,/^#/) {
    if $regex($4,^\+(\S+)?(b)(\S+)?) && $regex($5,/^ $+ $_pbot $+ /i) { swpbot mode $3 -b $_pbot }
    elseif $regex($4,^\-(\S+)?(h)(\S+)?) || $regex($4,^\+(\S+)?(a|q|o)(\S+)?) && $regex($5-,/ $+ $_pbot $+ /i) { swpbot mode $3 -qao+h $str($+($_pbot,$chr(32)),5) }
  }
  elseif $regex($2,/^NOTICE$/Si) && !$regex($1,/(\@)/i) {
    if $regex($4-,/(Kullanıcı ba[gqğĞ]landı|Client connecting on)/Si) {
      var %:_n $token($token($4-,1,40),-1,32), %:_ip $token($token($4-,2,64),1,41), %:_port $token($token($4-,1,58),-1,32)
      if $istok($_sunucuip %:myip,%:_ip,32) { return }
      else {
        swpbot notice %:_n 5***
        swpbot notice %:_n 5*** 2Guvenlik taramalarindan geciriliyorsunuz. Lutfen bekleyiniz.
        swpbot notice %:_n 5***
        swpbot who +I %:_n
      }
    }
  }
  elseif $regex($2,/352/) {
    var %:wnick $8, %:wip $6, %_p $+(%:wnick,$r(100,9999999))
    if !$hget(IGS-Muaf,$6) {
      sockopen $+(proxy-kontrol,%_p) proxy.teklan.com.tr 80
      sockmark $+(proxy-kontrol,%_p) $+(%:wip,¿,%:wnick)
    }
    else {
      _dagit %:wnick
      swpbot privmsg $_opers $+(:4,%:wnick,) nick'i güvenlik doğrulamasını geçti ve global kanallara alındı.
    }
  }
}
on *:sockopen:proxy-kontrol*:{
  if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
  sockwrite -nt $sockname GET $+(/?ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191))  HTTP/1.1
  sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
  sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
  sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
  sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
  sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
  sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:proxy-kontrol*:{
  if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
  var %:pkr | sockread -f %:pkr | tokenize 32 %:pkr
  if $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy\'d[ıiİ]r/i) {
    _proxy-ok $token($sock($sockname).mark,2,191) $token($sock($sockname).mark,1,191)
    sockclose $sockname
  }
  elseif $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy de[qgğĞ][ıiİ]ld[ıiİ]r/i) {
    if !$regex($1-,/T[uüÜ]rkey/Si) { _proxy-ok $token($sock($sockname).mark,2,191) $token($sock($sockname).mark,1,191) | sockclose $sockname }
    else { _dagit $token($sock($sockname).mark,2,191) | sockclose $sockname }
  }
}
alias _proxy-ok {
  var %:_r $+($1,$r(100,9999999)), %_l $+(http://igs.,$lower($gettok($_sunucu,2-,46)),/index.php?auth=,$left($md5($1),5))
  swpbot notice $1 :2Lütfen girişinizi onaylamak için5 1 dakika 2içinde aşağıdaki linke tıklayınız.
  swpbot notice $1 :2Girişinizi onaylamazsanız sunucuya girişiniz engellenecektir.
  swpbot notice $1 :2Giriş için tıklayınız:3 %_l
  sockopen $+(syekle,%:_r) $+(igs.,$gettok($_sunucu,2-,46)) 80 | sockmark $+(syekle,%:_r) $+($2,¿,ekle)
  $+(.timer,$2,xline) 1 65 _ban-at $2
}
alias _ban-at {
  swpbot gline $+(*@,$1) +1h 4WEB AUTH kodunu girmediniz..
  var %:_r $+($1,$r(100,9999999))
  sockopen $+(syekle,%:_r) $+(igs.,$gettok($_sunucu,2-,46)) 80 | sockmark $+(syekle,%:_r) $+($1,¿,sil)
}
alias _dagit {
  swpbot notice $1 5*** 3Taramalardan basariyla gectiniz. Kanallara aktariliyorsunuz.
  $+(.timer,gec,$1) 1 2 swpbot gec $1
}

on *:sockopen:syekle*:{
  if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
  sockwrite -nt $sockname GET $+(/ekles.php?durum=,$token($sock($sockname).mark,2,191),&ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191),&sifre=,$_igsifre)  HTTP/1.1
  sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
  sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
  sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
  sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
  sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
  sockwrite -nt $sockname $crlf
}
alias sw $iif($sock($1),sockwrite -nt $1-)
on *:socklisten:igs:{ var %:sockname $+(igs-,$md5($ticks,$rand(a,Z))) | if !$sock(%:sockname) { .sockaccept %:sockname } }
on *:sockread:igs-*:{
  var %:igs | sockread -f %:igs | tokenize 32 %:igs
  if $regex($1,/^\[IGS\]/Si) {
    $+(.timer,$token($1,2,62),xline) off
    .hadd -msu10000 IGS-Muaf $token($1,2,62) oke.
    swpbot who +h $token($1,2,62)
    sockclose $sockname
  }
}


Not: Ana bottan ayırıp paylaştım bir sorun yada yardım lazım olur ise PM atmanız yeterli..
DipNot: BURADAKI modul'e göre ayarlıdır..


IGS PHP KLASORU

IRCoder 07 Ekim 2019 21:51

Cevap: IGS v1.0 [Web AUTH]
 
link kirik @immortal


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:37.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Copyright ©2005 - 2022 IRCForumu.Net | Tüm Hakları Saklıdır.