IRCForumu.Net | Türkiye'nin IRC ve mIRC Forumu   Reklam Alanı

 

Go Back   IRCForumu.Net | Türkiye'nin IRC ve mIRC Forumu > IF - Unreal, Services ve Eggdroplar > Eggdrop ve BNC > TCL Scriptler

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 29 Haziran 2016, 18:15   #1
Gelme, burası çok derin.
Avatar Yok
 
Üyelik tarihi: 07 Mayıs 2016
Bulunduğu yer: Ankara
Mesajlar: 584
WEB Sitesi: www.Sohbetsin.Com
IRC Sunucusu: irc.FixSohbet.Net
İlgi Alanı: Domain
Kan Grubu: A RH (+)
Alınan Beğeni: 86
Post You Tube TCL

Kod:
## ##  ## ####### ##  ## ####### ##  ## ####### ####### ##
#  ##  ## ##  ## ##  ##  ###	##  ## ##  # ##    #
#  ####### ##  ## ##  ##  ###	##  ## ####### ####		#
#    ## ##  ## ##  ##  ###	##	 ## ##  # ##		#
#    ## ####### #######  ###	####### ####### #######  #	
##					   Editing By rascoLn						  ##

set youtube(trigger) "!youtube" ;# arama komutu

bind pub - $::youtube(trigger) youtube2

proc youtube2 {nick uhost hand chan arg} {
	if {$arg == ""} { largetext privmsg $chan "\002Kullanımı:\002 $::youtube(trigger) <aradığınız kelime>"; return 0}
	set form [string map -nocase {" " "+"} $arg]
	catch { exec curl -v "https://www.youtube.com/results?search_query=$form" } data
	if {[regexp -- {</div><div class="yt-lockup-content"><h3 class="yt-lockup-title"><a href="(.*?)" class="yt-uix-tile-link yt-ui-ellipsis yt-ui-ellipsis-2 yt-uix-sessionlink   spf-link " data-sessionlink=".*?" title="(.*?)" aria-describedby=".*?" rel="spf-prefetch" dir="ltr">.*?</a><span class="accessible-description" id=".*?"> - (.*?).</span></h3>(.*)$} $data -> number title sure data]} {
	largetext privmsg $chan "\0031,1 | \003 You\0030,4tube\003 \0031,1 | \003 \00304Başlık :\00301 [string map -nocase {"°" "İ" "ÄŸ" "ğ" "Ä°" "i" "ç" "ç" "ı" "ı" "ü" "ü" "ÅŸ" "ş" "^ž" "Ş" "ö" "ö"} $title] | \0030,1 $sure \003"
	largetext privmsg $chan "\0031,1 | \003 You\0030,4tube\003 \0031,1 | \003 \00304Youtube linki:\00301 http://youtube.com$number\003"
	largetext privmsg $chan "\0031,1 | \003 You\0030,4tube\003 \0031,1 | \003 \00300,1 MP3 olarak indir: \00300,4 http://www.youtube-mp3.org/\#[string map -nocase {"\/watch\?" ""} $number]\003"
	return 0
	}
	if {![info exists title]} { utimer 1[list youtube2 $nick $uhost $hand $chan $arg] }
	}
			
proc largetext {type target text {delims {" "•,.!?}}} {
    set lineLen [expr {412 - [string length ":$::botname $type [join $target] :\r\n"]}]
    
    if {[string length $text] <= $lineLen} { 
      putquick "$type $target :[entityToChar $text]"
      return 0
    }
    
    set _text [split [entityToChar $text] $delims]
    set x 0
    set i 0
    
    while {$x < $lineLen} {
      if {$i >= [llength $_text]} { 
        return 0
      }
      
      set wordlen [string length [lindex $_text $i]]
      if {$x + $wordlen > $lineLen} { 
        break
      }
      
      incr x $wordlen
      incr x
      incr i
    }
    
  putquick "$type $target :[string range [entityToChar $text] 0 [expr {$x - 1}]]"
  largetext $type $target [string trimleft [string range [entityToChar $text] $x end]] $delims
  }
	
	proc entityToChar {text {char utf-8}} {
  if {![string match *&* $text]} {return $text}
  
  set escapes {
    &nbsp; \xa0 &iexcl; \xa1 &cent; \xa2 &pound; \xa3 &curren; \xa4
    &yen; \xa5 &brvbar; \xa6 &sect; \xa7 &uml; \xa8 &copy; \xa9
    &ordf; \xaa &laquo; \xab &not; \xac * \xad &reg; \xae
    &macr; \xaf &deg; \xb0 &plusmn; \xb1 ² \xb2 ³ \xb3
    &acute; \xb4 &micro; \xb5 &para; \xb6 &middot; \xb7 &cedil; \xb8
    ¹ \xb9 &ordm; \xba &raquo; \xbb ¼ \xbc ½ \xbd
    ¾ \xbe &iquest; \xbf &Agrave; \xc0 &Aacute; \xc1 &Acirc; \xc2
    &Atilde; \xc3 &Auml; \xc4 &Aring; \xc5 &AElig; \xc6 &Ccedil; \xc7
    &Egrave; \xc8 &Eacute; \xc9 &Ecirc; \xca &Euml; \xcb &Igrave; \xcc
    &Iacute; \xcd &Icirc; \xce &Iuml; \xcf &ETH; \xd0 &Ntilde; \xd1
    &Ograve; \xd2 &Oacute; \xd3 &Ocirc; \xd4 &Otilde; \xd5 &Ouml; \xd6
    &times; \xd7 &Oslash; \xd8 &Ugrave; \xd9 &Uacute; \xda &Ucirc; \xdb
    &Uuml; \xdc &Yacute; \xdd &THORN; \xde &szlig; \xdf &agrave; \xe0
    &aacute; \xe1 &acirc; \xe2 &atilde; \xe3 &auml; \xe4 &aring; \xe5
    &aelig; \xe6 &ccedil; \xe7 &egrave; \xe8 &eacute; \xe9 &ecirc; \xea
    &euml; \xeb &igrave; \xec &iacute; \xed &icirc; \xee &iuml; \xef
    &eth; \xf0 &ntilde; \xf1 &ograve; \xf2 &oacute; \xf3 &ocirc; \xf4
    &otilde; \xf5 &ouml; \xf6 &divide; \xf7 &oslash; \xf8 &ugrave; \xf9
    &uacute; \xfa &ucirc; \xfb &uuml; \xfc &yacute; \xfd &thorn; \xfe
    &yuml; \xff &fnof; \u192 &Alpha; \u391 &Beta; \u392 &Gamma; \u393 &Delta; \u394
    &Epsilon; \u395 &Zeta; \u396 &Eta; \u397 &Theta; \u398 &Iota; \u399
    &Kappa; \u39A &Lambda; \u39B &Mu; \u39C &Nu; \u39D &Xi; \u39E
    &Omicron; \u39F &Pi; \u3A0 &Rho; \u3A1 &Sigma; \u3A3 &Tau; \u3A4
    &Upsilon; \u3A5 &Phi; \u3A6 &Chi; \u3A7 &Psi; \u3A8 &Omega; \u3A9
    &alpha; \u3B1 &beta; \u3B2 &gamma; \u3B3 &delta; \u3B4 &epsilon; \u3B5
    &zeta; \u3B6 &eta; \u3B7 &theta; \u3B8 &iota; \u3B9 &kappa; \u3BA
    &lambda; \u3BB &mu; \u3BC &nu; \u3BD &xi; \u3BE &omicron; \u3BF
    &pi; \u3C0 &rho; \u3C1 &sigmaf; \u3C2 &sigma; \u3C3 &tau; \u3C4
    &upsilon; \u3C5 &phi; \u3C6 &chi; \u3C7 &psi; \u3C8 &omega; \u3C9
    &thetasym; \u3D1 &upsih; \u3D2 &piv; \u3D6 &bull; \u2022
    &hellip; \u2026 &prime; \u2032 &Prime; \u2033 &oline; \u203E
    &frasl; \u2044 &weierp; \u2118 &image; \u2111 &real; \u211C
    &trade; \u2122 &alefsym; \u2135 &larr; \u2190 &uarr; \u2191
    &rarr; \u2192 &darr; \u2193 &harr; \u2194 &crarr; \u21B5
    &lArr; \u21D0 &uArr; \u21D1 &rArr; \u21D2 &dArr; \u21D3 &hArr; \u21D4
    &forall; \u2200 &part; \u2202 &exist; \u2203 &empty; \u2205
    &nabla; \u2207 &isin; \u2208 &notin; \u2209 &ni; \u220B &prod; \u220F
    &sum; \u2211 &minus; \u2212 &lowast; \u2217 &radic; \u221A
    &prop; \u221D &infin; \u221E &ang; \u2220 &and; \u2227 &or; \u2228
    &cap; \u2229 &cup; \u222A &int; \u222B &there4; \u2234 &sim; \u223C
    &cong; \u2245 &asymp; \u2248 &ne; \u2260 &equiv; \u2261 &le; \u2264
    &ge; \u2265 &sub; \u2282 &sup; \u2283 &nsub; \u2284 &sube; \u2286
    &supe; \u2287 &oplus; \u2295 &otimes; \u2297 &perp; \u22A5
    &sdot; \u22C5 &lceil; \u2308 &rceil; \u2309 &lfloor; \u230A
    &rfloor; \u230B &lang; \u2329 &rang; \u232A &loz; \u25CA
    &spades; \u2660 &clubs; \u2663 &hearts; \u2665 &diams; \u2666
    &quot; \x22 &amp; \x26 &lt; \x3C &gt; \x3E O&Elig; \u152 &oelig; \u153
    &Scaron; \u160 &scaron; \u161 &Yuml; \u178 &circ; \u2C6
    &tilde; \u2DC &ensp; \u2002 &emsp; \u2003 &thinsp; \u2009
    &zwnj; \u200C &zwj; \u200D &lrm; \u200E &rlm; \u200F &ndash; \u2013
    &mdash; \u2014 &lsquo; \u2018 &rsquo; \u2019 &sbquo; \u201A
    &ldquo; \u201C &rdquo; \u201D &bdquo; \u201E &dagger; \u2020
    &Dagger; \u2021 &permil; \u2030 &lsaquo; \u2039 &rsaquo; \u203A
    &euro; \u20AC &apos; \u0027 &lrm; "" &rlm; "" ? "" * ""
    * ""
  };
  
  set text [string map[list "\]" "\\\]" "\[" "\\\[" "\$" "\\\$" "\\" "\\\\"] [string map $escapes $text]]
  regsub -all -- {&#([[:digit:]]{1,5});} $text {[format %c [string trimleft "\1" "0"]]} text
  regsub -all -- {&#x([[:xdigit:]]{1,4});} $text {[format %c [scan "\1" %x]]} text
  return [subst "$text"]
  }
  
putlog "youtube.tcl editing ßy rascoLn"
__________________
immortaL isimli Üye şuanda online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
tcl, tube

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkForum Yasal Uyarı
Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Kuruluş: IRCForumu.Net © 30 Nisan 2018 Cumartesi
Kurucular: immortaL

IRCForumu.Net Her Hakkı Saklıdır.

irc forumu | ircforumları | irc forumları |
Sitemiz bir "paylaşım" sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. IRCForumu.Net hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. İllegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda [email protected] adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

5101 sayılı yasayla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince sitemizde telif hakkı bulunan mp3,video v.b. eserlerin paylaşımı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hak sahipliği verilmiş olan MÜ-YAP tarafından yasaklanmış olup, yasal işlem olması halinde paylaşan kişi yada kişilerin bilgileri gerekli kuruma verilecektir.