IRCForumu.Net | Türkiye'nin IRC ve mIRC Forumu   Reklam Alanı

 

Go Back   IRCForumu.Net | Türkiye'nin IRC ve mIRC Forumu > IF - Unreal, Services ve Eggdroplar > Eggdrop ve BNC > TCL Scriptler

Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 29 Haziran 2016, 18:19   #1
Gelme, burası çok derin.
Avatar Yok
 
Üyelik tarihi: 07 Mayıs 2016
Bulunduğu yer: Ankara
Mesajlar: 584
WEB Sitesi: www.Sohbetsin.Com
IRC Sunucusu: irc.FixSohbet.Net
İlgi Alanı: Domain
Kan Grubu: A RH (+)
Alınan Beğeni: 86
Post Namaz ve Iftar Vakitleri + Hadis-i Serif + Sure Mealleri

Kod:
###########################################################################################
#                                             #
#                                             #
#    iftar ve Namaz Vakitleri + Kuran-ı Kerim Sure ve Mealleri + Hadis-i Şerif    #
#                                             #
#                                             #
###########################################################################################

# Namaz ve iftar saatlerinin gozukmesini istediginiz kanali belirtin!!
set kanal "#kanaladi"

# Burdan sonrasına kesinlikle dokunmayınız!!
bind pub - !iftar iftar:vakit
bind time - "?0 * * * *" hadis
bind msg - .sure meal
bind msgm - * ayet
proc iftar:vakit {nick uhost hand chan text} {
 global botnick kanal
 if {![string match -nocase "$kanal" $chan]} { return 0 }
 set semt [lindex $text 0]
 if {$semt == ""} {putquick "PRIVMSG $kanal :Hata: Herhangi bir il'in namaz ve iftar vakitlerini öğrenmek için lütfen bir şehir belirtiniz.";return}
 set connect [::http::geturl http://www.haberler.com/$semt/namaz-vakitleri/]
 set files [string map[list \n " "] [::http::data $connect]]
  	regexp -- {<td class="pngfix">.*?MSAK <strong>(.*?)</strong></td>} $files - imsak
  regexp -- {<td class="pngfix">G.*?NE.*? <strong>(.*?)</strong></td>} $files - gunes
  regexp -- {<td class="pngfix">.*?LE <strong>(.*?)</strong></td>} $files - ogle
  regexp -- {<td class="pngfix">.*?K.*?ND.*? <strong>(.*?)</strong></td>} $files - ikindi
  regexp -- {<td class="pngfix">AK.*?AM <strong>(.*?)</strong></td>} $files - aksam
  regexp -- {<td class="pngfix">YATS.*? <strong>(.*?)</strong></td>} $files - yatsi
	::http::cleanup $connect
  set int "00"
  set ex(time) "$aksam:$int"
  set serv(time) [clock seconds]
  set cur(time) [clock format [lindex $serv(time) 0] -format "%H:%M:%S"]
  set remain [duration [expr {[clock scan $ex(time)] - [clock scan $cur(time)]}]]
  regsub -all {hours} $remain {saat} remain
  regsub -all {hour} $remain {saat} remain
  regsub -all {minutes} $remain {dakika} remain
  regsub -all {minute} $remain {dakika} remain
  regsub -all {seconds} $remain {saniye} remain
  regsub -all {second} $remain {saniye} remain
  putquick "privmsg $kanal :Bilgiler alınıyor, lütfen bekleyin." 
  putquick "privmsg $kanal :- "
  putquick "privmsg $kanal :$semt: İmsak:4 $imsak1 Güneş:4 $gunes1 Öğle:4 $ogle1 İkindi:4 $ikindi1 Akşam:4 $aksam1 Yatsı:4 $yatsi1" 
  putquick "privmsg $kanal :İftara Kalan Süre: ($remain)" 
  putquick "privmsg $kanal :-" 
  putquick "privmsg $kanal :Ramazan imsakiyesi bilgilendirme sonu."
	}

proc hadis {d s g a y} {
set number[list 2 5]
if { [set b [expr [rand 160]]] != 0 } {
 set connect [::http::geturl http://www.16000hadisiserif.com/index.php?c=[lindex $number [expr [rand [llength $number]]]]&ss=$b]
 set files [string map[list \n " "] [::http::data $connect]]
 set hadisal [string trim [harfdecode [string range $files [expr [string first "<div class=\"post-text\" id=\"icerikk\">" $files]+36] [expr [string last "<!-- End Text -->" $files]-18]]]]
 putquick "privmsg $::kanal :++++++++++++++++++++++++"
 hadisver privmsg $::kanal "\0030,4 Hadisi Şerif \003 \00314 [string map {"\{" "" "\}" ""} [lrange $hadisal 2 end]] \003"
 putquick "privmsg $::kanal :++++++++++++++++++++++++"
 } else {
	hadis $d $s $g $a $y
 }
 }

set sureler {
"\002                    KURAN-I KERİM MEALİ                   \002"
"\003"
"\0034 1-\003Fatiha |\0034 2-\003Bakara |\0034 3-\003Al-i İmran |\0034 4-\003Nisa |\0034 5-\003Maide |\0034 6-\003Enam |\0034 7-\003Araf |\0034 8-\003Enfal |\0034 9-\003Tevbe |\0034 10-\003Yunus"
"\003"
"\0034 11-\003Hud |\0034 12-\003Yusuf |\0034 13-\003Rad |\0034 14-\003İbrahim |\0034 15-\003Hicr |\0034 16-\003Nahl |\0034 17-\003İsra |\0034 18-\003Kehf |\0034 19-\003Meryem |\0034 20-\003Taha"
"\003"
"\0034 21-\003Enbiya |\0034 22-\003\003Hac |\0034 23-\003Muminun |\0034 24-\003Nur |\0034 25-\003Furkan |\0034 26-\003Suara |\0034 27-\003Neml |\0034 28-\003Kasas |\0034 29-\003Ankebut |\0034 30-\003Rum"
"\003"
"\0034 31-\003Lokman |\0034 32-\003\003Secde |\0034 33-\003Ahzab |\0034 34-\003Sebe |\0034 35-\003Fatir |\0034 36-\003Yasin |\0034 37-\003Saffat |\0034 38-\003Sad |\0034 39-\003Zümer |\0034 40-\003Mümin"
"\003"
"\0034 41-\003Fusilet |\0034 42-\003\003Şura |\0034 43-\003Zuhruf |\0034 44-\003Duhan |\0034 45-\003Casiye |\0034 46-\003Ahkaf |\0034 47-\003Muhammed |\0034 48-\003Fetih |\0034 49-\003Hucurat |\0034 50-\003Kaf"
"\003"
"\0034 51-\003Zariyat |\0034 52-\003\003Tur |\0034 53-\003Necm |\0034 54-\003Kamer |\0034 55-\003Rahman |\0034 56-\003Vakia |\0034 57-\003Hadid |\0034 58-\003Mucadele |\0034 59-\003Hasr |\0034 60-\003Mumtehine"
"\003"
"\0034 61-\003Saff |\0034 62-\003\003Cuma |\0034 63-\003Munafikun |\0034 64-\003Tegabun |\0034 65-\003Talak |\0034 66-\003Tahrim |\0034 67-\003Mülk |\0034 68-\003Kalem |\0034 69-\003Hakka |\0034 70-\003Mearic"
"\003"
"\0034 71-\003Nuh |\0034 72-\003\003Cin |\0034 73-\003Müzzemmil |\0034 74-\003Muddessir |\0034 75-\003Kıyame |\0034 76-\003İnsan |\0034 77-\003Murselat |\0034 78-\003Nebe |\0034 79-\003Naziat |\0034 80-\003Abese"
"\003"
"\0034 81-\003Tekvir |\0034 82-\003\003İnfitar |\0034 83-\003Mütaffirin |\0034 84-\003İnşikak |\0034 85-\003Büruc |\0034 86-\003Tarık |\0034 87-\003A'la |\0034 88-\003Gasiye |\0034 89-\003Fecr |\0034 90-\003Beled"
"\003"
"\0034 91-\003Şems |\0034 92-\003\003Lehl |\0034 93-\003Duha |\0034 94-\003İnşirah |\0034 95-\003Tin |\0034 96-\003Alak |\0034 97-\003Kadr |\0034 98-\003Beyyine |\0034 99-\003Zilzal |\0034 100-\003Adiyat"
"\003"
"\0034 101-\003Karia |\0034 102-\003\003Tekasur |\0034 103-\003Asr |\0034 104-\003Hümeze |\0034 105-\003Fil |\0034 106-\003Kureyş |\0034 107-\003Maun |\0034 108-\003Kevser |\0034 109-\003Kafirun |\0034 110-\003Nasr"
"\003"
"\0034 111-\003Tebbet |\0034 112-\003\003İhlas |\0034 113-\003Felak |\0034 114-\003Nas"
"\003"
}

proc meal {n u h a} {
foreach sureliste $::sureler {
putquick "privmsg $n :$sureliste"
}
}

proc ayet {nick host hand text} {
if {$text < 115} {
set suresite [::http::geturl http://www.kurandan.com/kk/1fatiha.htm -timeout 5000]
set suredata [::http::data $suresite]
::http::cleanup $suresite
set sureayir [string range $suredata [expr [string first "<a href=\"#\">Sure'ler 1 - 10</a>" $suredata]] [expr [string last "<a href=\"#\">Konular ve Ayetler</a>" $suredata]]]
while {[regexp -- {<li><a href="(.*?)">.*? (.*?)</a></li>(.*)$} $sureayir - sayi sureismi sureayir]} {
if {[string match -nocase "*$text*" $sayi] } {
set suresite [::http::geturl http://www.kurandan.com/kk/$sayi -timeout 5000]
set suredata [string map -nocase {"scope=\"col\"><h4 align=\"center\">" "\n"} [::http::data $suresite]]
::http::cleanup $suresite
set sureara [string range $suredata [expr [string first "Bismillâhirrahmânirrahîm </h4>" $suredata]] [expr [string last "<td><div align=\"center\" class=\"style76\">" $suredata]]]
putquick "privmsg $nick :\002\0034$sureismi SURESİ\002\003"
set surex 0
foreach surever [split [harfdecode $sureara] \n] {
if {$surex == 0} {
putquick "privmsg $nick :\002$surever\002"
} else {
putquick "privmsg $nick :[string trimright [string trim $surever] "<"]"
}
incr surex
}
break
}
}
}
}

proc harfdecode {harfler} {
regsub -all "<p>" $harfler "" harfler
regsub -all "<br />" $harfler "" harfler
regsub -all "</p>" $harfler "" harfler
regsub -all "</div>" $harfler "" harfler
regsub -all "</div>" $harfler "" harfler
regsub -all "&nbsp;" $harfler "" harfler
regsub -all "</em>" $harfler "" harfler
regsub -all "<em>" $harfler "" harfler
regsub -all "<div align=\"center\" class=\"style76\">" $harfler "" harfler
regsub -all "<td>" $harfler "" harfler
regsub -all "<tr>" $harfler "" harfler
regsub -all "</table>" $harfler "" harfler
regsub -all "</td>" $harfler "" harfler
regsub -all "</tr>" $harfler "" harfler
regsub -all "<h4 align=\"left\" class=\"style78 style85\">" $harfler "" harfler
regsub -all "<p align=\"left\" class=\"style83\">" $harfler "" harfler
regsub -all "<td valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFFFF\" scope=\"col\"><h4 align=\"center\">" $harfler "" harfler
regsub -all "<p align=\"center\">" $harfler "" harfler
regsub -all "<p align=\"left\">" $harfler "" harfler
regsub -all "<h4 align=\"left\" class=\"style78 style85\">" $harfler "" harfler
regsub -all "</h4>" $harfler "" harfler
return $harfler
}

proc hadisver {type target text {delims {" "•,.!?}}} {
    set lineLen [expr {412 - [string length ":$::botname $type [join $target] :\r\n"]}]
    
    if {[string length $text] <= $lineLen} { 
      putquick "$type $target :\00314[entityToChar $text] \003"
      return 0
    }
    
    set _text [split [entityToChar $text] $delims]
    set x 0
    set i 0
    
    while {$x < $lineLen} {
      if {$i >= [llength $_text]} { 
        return 0
      }
      
      set wordlen [string length [lindex $_text $i]]
      if {$x + $wordlen > $lineLen} { 
        break
      }
      
      incr x $wordlen
      incr x
      incr i
    }
    
  putquick "$type $target :\00314[string range [entityToChar $text] 0 [expr {$x - 1}]] \003"
  hadisver $type $target [string trimleft [string range [entityToChar $text] $x end]] $delims
  }
	
	proc entityToChar {text {char utf-8}} {
  if {![string match *&* $text]} {return $text}
  
  set escapes {
    &nbsp; \xa0 &iexcl; \xa1 &cent; \xa2 &pound; \xa3 &curren; \xa4
    &yen; \xa5 &brvbar; \xa6 &sect; \xa7 &uml; \xa8 &copy; \xa9
    &ordf; \xaa &laquo; \xab &not; \xac * \xad &reg; \xae
    &macr; \xaf &deg; \xb0 &plusmn; \xb1 ² \xb2 ³ \xb3
    &acute; \xb4 &micro; \xb5 &para; \xb6 &middot; \xb7 &cedil; \xb8
    ¹ \xb9 &ordm; \xba &raquo; \xbb ¼ \xbc ½ \xbd
    ¾ \xbe &iquest; \xbf &Agrave; \xc0 &Aacute; \xc1 &Acirc; \xc2
    &Atilde; \xc3 &Auml; \xc4 &Aring; \xc5 &AElig; \xc6 &Ccedil; \xc7
    &Egrave; \xc8 &Eacute; \xc9 &Ecirc; \xca &Euml; \xcb &Igrave; \xcc
    &Iacute; \xcd &Icirc; \xce &Iuml; \xcf &ETH; \xd0 &Ntilde; \xd1
    &Ograve; \xd2 &Oacute; \xd3 &Ocirc; \xd4 &Otilde; \xd5 &Ouml; \xd6
    &times; \xd7 &Oslash; \xd8 &Ugrave; \xd9 &Uacute; \xda &Ucirc; \xdb
    &Uuml; \xdc &Yacute; \xdd &THORN; \xde &szlig; \xdf &agrave; \xe0
    &aacute; \xe1 &acirc; \xe2 &atilde; \xe3 &auml; \xe4 &aring; \xe5
    &aelig; \xe6 &ccedil; \xe7 &egrave; \xe8 &eacute; \xe9 &ecirc; \xea
    &euml; \xeb &igrave; \xec &iacute; \xed &icirc; \xee &iuml; \xef
    &eth; \xf0 &ntilde; \xf1 &ograve; \xf2 &oacute; \xf3 &ocirc; \xf4
    &otilde; \xf5 &ouml; \xf6 &divide; \xf7 &oslash; \xf8 &ugrave; \xf9
    &uacute; \xfa &ucirc; \xfb &uuml; \xfc &yacute; \xfd &thorn; \xfe
    &yuml; \xff &fnof; \u192 &Alpha; \u391 &Beta; \u392 &Gamma; \u393 &Delta; \u394
    &Epsilon; \u395 &Zeta; \u396 &Eta; \u397 &Theta; \u398 &Iota; \u399
    &Kappa; \u39A &Lambda; \u39B &Mu; \u39C &Nu; \u39D &Xi; \u39E
    &Omicron; \u39F &Pi; \u3A0 &Rho; \u3A1 &Sigma; \u3A3 &Tau; \u3A4
    &Upsilon; \u3A5 &Phi; \u3A6 &Chi; \u3A7 &Psi; \u3A8 &Omega; \u3A9
    &alpha; \u3B1 &beta; \u3B2 &gamma; \u3B3 &delta; \u3B4 &epsilon; \u3B5
    &zeta; \u3B6 &eta; \u3B7 &theta; \u3B8 &iota; \u3B9 &kappa; \u3BA
    &lambda; \u3BB &mu; \u3BC &nu; \u3BD &xi; \u3BE &omicron; \u3BF
    &pi; \u3C0 &rho; \u3C1 &sigmaf; \u3C2 &sigma; \u3C3 &tau; \u3C4
    &upsilon; \u3C5 &phi; \u3C6 &chi; \u3C7 &psi; \u3C8 &omega; \u3C9
    &thetasym; \u3D1 &upsih; \u3D2 &piv; \u3D6 &bull; \u2022
    &hellip; \u2026 &prime; \u2032 &Prime; \u2033 &oline; \u203E
    &frasl; \u2044 &weierp; \u2118 &image; \u2111 &real; \u211C
    &trade; \u2122 &alefsym; \u2135 &larr; \u2190 &uarr; \u2191
    &rarr; \u2192 &darr; \u2193 &harr; \u2194 &crarr; \u21B5
    &lArr; \u21D0 &uArr; \u21D1 &rArr; \u21D2 &dArr; \u21D3 &hArr; \u21D4
    &forall; \u2200 &part; \u2202 &exist; \u2203 &empty; \u2205
    &nabla; \u2207 &isin; \u2208 &notin; \u2209 &ni; \u220B &prod; \u220F
    &sum; \u2211 &minus; \u2212 &lowast; \u2217 &radic; \u221A
    &prop; \u221D &infin; \u221E &ang; \u2220 &and; \u2227 &or; \u2228
    &cap; \u2229 &cup; \u222A &int; \u222B &there4; \u2234 &sim; \u223C
    &cong; \u2245 &asymp; \u2248 &ne; \u2260 &equiv; \u2261 &le; \u2264
    &ge; \u2265 &sub; \u2282 &sup; \u2283 &nsub; \u2284 &sube; \u2286
    &supe; \u2287 &oplus; \u2295 &otimes; \u2297 &perp; \u22A5
    &sdot; \u22C5 &lceil; \u2308 &rceil; \u2309 &lfloor; \u230A
    &rfloor; \u230B &lang; \u2329 &rang; \u232A &loz; \u25CA
    &spades; \u2660 &clubs; \u2663 &hearts; \u2665 &diams; \u2666
    &quot; \x22 &amp; \x26 &lt; \x3C &gt; \x3E O&Elig; \u152 &oelig; \u153
    &Scaron; \u160 &scaron; \u161 &Yuml; \u178 &circ; \u2C6
    &tilde; \u2DC &ensp; \u2002 &emsp; \u2003 &thinsp; \u2009
    &zwnj; \u200C &zwj; \u200D &lrm; \u200E &rlm; \u200F &ndash; \u2013
    &mdash; \u2014 &lsquo; \u2018 &rsquo; \u2019 &sbquo; \u201A
    &ldquo; \u201C &rdquo; \u201D &bdquo; \u201E &dagger; \u2020
    &Dagger; \u2021 &permil; \u2030 &lsaquo; \u2039 &rsaquo; \u203A
    &euro; \u20AC &apos; \u0027 &lrm; "" &rlm; "" ? "" * ""
    * ""
  };
  
  set text [string map[list "\]" "\\\]" "\[" "\\\[" "\$" "\\\$" "\\" "\\\\"] [string map $escapes $text]]
  regsub -all -- {&#([[:digit:]]{1,5});} $text {[format %c [string trimleft "\1" "0"]]} text
  regsub -all -- {&#x([[:xdigit:]]{1,4});} $text {[format %c [scan "\1" %x]]} text
  return [subst "$text"]
  }

putlog "Namaz ve Iftar Vakitleri + Hadis-i Serif + Sure Mealleri ( rascoLn )"
__________________
immortaL isimli Üye şuanda online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
hadisi, iftar, mealleri, namaz, serif, vakitleri

Seçenekler Arama
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkForum Yasal Uyarı
Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Kuruluş: IRCForumu.Net © 30 Nisan 2018 Cumartesi
Kurucular: immortaL

IRCForumu.Net Her Hakkı Saklıdır.

irc forumu | ircforumları | irc forumları |
Sitemiz bir "paylaşım" sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. IRCForumu.Net hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. İllegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda [email protected] adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

5101 sayılı yasayla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince sitemizde telif hakkı bulunan mp3,video v.b. eserlerin paylaşımı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hak sahipliği verilmiş olan MÜ-YAP tarafından yasaklanmış olup, yasal işlem olması halinde paylaşan kişi yada kişilerin bilgileri gerekli kuruma verilecektir.